07/04/2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΡΑΜΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Παρουσίαση του βιβλίου "Φύλλο πορείας μιας ανυπότακτης ψυχής", που αναφέρεται στο ιστορικό μέλος μας ΚΡΑΜΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ που ανέπτυξε πλούσια ορειβατική δράση.
06/04/2016

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

O Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει σχολή Aναρρίχησης Bράχου Aρχαρίων.
04/04/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου ζητά συγγνώμη από τα μέλη του για τον δημόσιο διασυρμό τους από τις αναρτήσεις του κ. Αλεξάνδρου στον δημόσιο «τοίχο» του συλλόγου στο FaceBook, των οποίων τα ονόματα αναφέρθηκαν.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου τον Ιούνιο (το πλέον αρμόδιο και επίσημο όργανο του συλλόγου), θα γίνει αναλυτική συζήτηση για όλα
 
Σχετικά με την ανάρτηση του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗ περί σπατάλης χρημάτων του συλλόγου για ιδίον όφελος.


 
10/03/2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Πέμπτη, 10 Μαρτίου στις 20:30 στο εντευκτήριο του συλλόγου.
Το μέλος μας Φλώρος Αθανάσιος θα κάνει παρουσίαση με θέμα προσανατολισμός στο βουνό.

24/02/2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΑΚΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου στις 20:30 στο εντευκτήριο του συλλόγου.
Το μέλος μας Αλεξάνδρου Βασίλης θα κάνει παρουσίαση με θέμα υλικά και προετοιμασία σακιδίου για μονήμερη εξόρμηση/δράση.

01/01/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Όλοι οι Ορει­βα­τι­κοί, Xιο­νο­δρο­μι­κοί Σύλ­λο­γοι βά­σει του Aθλη­τι­κού ­Nό­μου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) υπο­χρε­ού­νται να διορ­γα­νώ­νουν ανα­βά­σεις/εξορ­μή­σεις και εκ­παι­δεύ­σεις μό­νο για τα μέ­λη τους.
Επο­μέ­νως και ο ΕΟΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εξορ­μή­σεις/ανα­βά­σεις/εκ­παι­δεύ­σεις και γε­νι­κό­τε­ρα δρα­στη­ριό­τη­τες μό­νο για τα μέ­λη του.