15/09/2017

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του συλλόγου στις εκλογές της 27ης/09/2017 θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική δήλωση στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 22/09/2017.