21/06/2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης και τον αθλητικό Νόμο 2725/99, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου θα λάβει χώρα στο εντευκτήριό του στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.
Σε περίπτωση μη γενομένης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο