18/12/2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

 

Τα σωματεία - μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) υποχρεούνται να στέλνουν την ετήσια δράση τους στην Ομοσπονδία, η οποία την αξιολογεί και, σύμφωνα με αυτήν, προβαίνει στην κατάταξή τους σε κατηγορίες (άρθ. 3 παρ. β και 5 παρ. β Καταστατικού ΕΟΟΑ) http://www.eooa.gr/wp-content/uploads/2010/07/katastatiko.pdf .

Όσα Σωματεία δεν παρουσιάζουν δραστηριότητα ή δεν στέλνουν τη δράση του για τρία (3) συνεχή έτη θεωρούνται ότι έπαψαν να επιδίδονται και να καλλιεργούν τα αθλήματα που εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία και ως εκ τούτου διαγράφονται από τη δύναμή τους (άρθ. 13 παρ.β Καταστατικού ΕΟΟΑ).

Η αξιολόγηση γίνεται από τετραμελή Επιτροπή βάσει του Συστήματος Αξιολόγησης, που αναλύεται στον εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας (http: //www.eooa.gr/wp-content/uploads/2010/07/esoterikos_kanonismos.pdf).

Για τη συγκέντρωση της δράσης του ΕΟΣ παρακαλούνται τα μέλη να καταθέσουν στη Γραμματεία έως και την 1η Ιανουαρίου 2018 τις δράσεις που πραγματοποίησαν ιδιωτικά εντός του 2017. Συγκεκριμένα:

Για αναβάσεις σε κορυφή και ορεινές πεζοπορίες - διασχίσεις, απαιτείται η συμμετοχή πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

Αναφέρετε: βουνό, ημερομηνία δράσης, αν πρόκειται για ανάβαση ή διάσχιση και στοιχεία συμμετεχόντων. Για τις αναβάσεις, απαιτείται επιπλέον: όνομα κορυφής, υψόμετρο, και υψομετρική διαφορά, ενώ για τις πεζοπορίες: τα στοιχεία της διάσχισης και η διάρκειά της.

Για τις διασχίσεις ορειβατικού σκι, απαιτείται η συμετοχή δύο (2) τουλάχιστον μελών. Αναφέρετε: βουνό, υψόμετρο και στοιχεία συμμετεχόντων.

Για τις αναρριχήσεις, αρκεί η συμμετοχή έστω ενός μέλους.

Αναφέρετε αναρριχητική διαδρομή, ύψος διαδρομής, βαθμό δυσκολίας, μέλη σχοινοσυντροφιάς. Σημείωση: Βαθμολογούνται μόνο οι διαδρομές που ολοκληρώθηκαν.

Για αναβάσεις, ορεινές διασχίσεις και με ορειβατικό σκι και αναρριχήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες βαθμολογούναι ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τον αριθμό συμμετεχόντων, αναφέρετε τα εξής στοιχεία: βουνό, υψόμετρο, στοιχεία συμμετεχόντων και ημερομηνία δράσης.