ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 32ου Ορειβατικού Μαραθωνίου Ολύμπου
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:
Στον Ορειβατικό Μαραθώνιο έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος άτομα με ηλικία 18 ετών και άνω.

ΑΡΘΡΟ 2ο:
Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018. Το τέλος συμμετοχής, που αντιστοιχεί στα έξοδα του αγώνα, καθορίζεται στα 27 ευρώ, και θα κατατίθεται στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  στον λογαριασμό 5237-007285-076, ΙΒΑΝ GR50 0172 2370 0052 3700 7285 076 με απαραίτητη την αναγραφή του επωνύμου του ονόματος και του πατρώνυμου στην αιτιολογία κατάθεσης.
Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον συμμετέχοντα.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.olympos-marathon.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή, ο αθλητής πρέπει πρώτα να καταθέσει το τέλος συμμετοχής των 27 ευρώ στην τράπεζα  και μετά να συμπληρώσει την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 20η Ιουλίου 2018.
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:
Η διαπίστευση και το πακέτο συμμετοχής του αγώνα παραλαμβάνονται την παραμονή, Σάββατο 01/09/2018 από τις 11:00 και μέχρι τις 20:30 από τη γραμματεία, η οποία θα βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο του Λιτοχώρου.
Καμία διαπίστευση δεν γίνεται την ημέρα του αγώνα.
Υπάρχει δυνατότητα διαπίστευσης των αθλητών την Πέμπτη 30/08/2018 στα γραφεία του ΕΟΣ-Θ, Καρόλου Ντήλ 19 και Τσιμισκή, από τις 19:00 μέχρι τις 21:00. Την ημέρα αυτή οι δρομείς θα μπορούν να παραλάβουν μόνο το νούμερο, ενώ το πακέτο με το υπόλοιπο αναμνηστικό υλικό μπορούν να το παραλάβουν την Κυριακή, από τη γραμματεία, στο χώρο του τερματισμού, στο Λιτόχωρο.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:
Ο κάθε αθλητής φροντίζει για τη διανυκτέρευσή του και τη μετακίνησή του την ημέρα του αγώνα, μέχρι το σημείο αναχώρησης των λεωφορείων για την εκκίνηση, στο κεντρικό parking πίσω από την πλατεία Λιτοχώρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο:
Η εκκίνηση δίδεται στις 07:30 από το καταφύγιο Δ. Μπουντόλας στη θέση Σταυρός, σε υψόμετρο 920 μέτρων.
Η διαδρομή ακολουθεί το παρακάτω μονοπάτι:
 
 
ΣΤΑΘΜΟΣ   ΧΡONIKO ΟΡΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 07:30  
ΓΚΟΡΤΣΙΑ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ 10:15 π.μ.
ΣΚΟΥΡΤΑ 3ος ΣΤΑΘΜΟΣ 11:45 π.μ.
ΚΑΚΚΑΛΟΣ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 5ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΠΡΙΟΝΙΑ 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ 15:00 μ.μ.
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 7ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΚΟΡΟΜΗΛΙΕΣ 8ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΣΑΡΑ 9ος ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 17:30 μ.μ.
 
Για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα η διαδρομή από το καταφύγιο Κάκκαλος στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός θα γίνει από τα Ζωνάρια.
Όσοι αθλητές δεν διέλθουν από τους αντίστοιχους σταθμούς μέσα στα χρονικά όρια, τα οποία φαίνονται στο πρόγραμμα του αγώνα, αποκλείονται από το υπόλοιπο της διαδρομής και οφείλουν α) να παραδώσουν τον αριθμό τους στο σταθμό (μπορούν στο τέλος του αγώνα να τον παραλάβουν από τη γραμματεία) και β) να επιστρέψουν είτε στη θέση της Διασταύρωσης/Γκορτσιά, είτε στο σταθμό Πριόνια, όπου θα υπάρχει μέριμνα για τη μεταφορά τους στο Λιτόχωρο.
Οι αθλητές πρέπει να τοποθετούν τον αριθμό συμμετοχής τους σε εμφανές σημείο, κατά προτίμηση στο στήθος, για τη γρήγορη και εύκολη καταγραφή από κάθε σταθμό που διέρχονται. Αθλητής που θα διέλθει  από σταθμό χωρίς να καταγραφεί, ακυρώνεται.
Χρόνος λήξης αγώνα: Ο 31ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου θα έχει διάρκεια 10 ώρες. Η ώρα εκκίνησης δίνεται στις 07:30. Ο αγώνας λήγει στις 17:30, οπότε θα τερματίσει και ο τελευταίος. Οι αθλητές που θα τερματίσουν μετά από αυτό το χρονικό όριο, θεωρούνται "μη τερματίσαντες", ακόμη και αν έχουν διέλθει εγκαίρως από τα Πριόνια.

ΑΡΘΡΟ 7ο:
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών που στελεχώνουν τους σταθμούς και να ακολουθούν τη σηματοδοτημένη, με το λογότυπο του αγώνα και βέλος κατεύθυνσης όπου χρειάζεται διαδρομή. Στις διασταυρώσεις της διαδρομής θα υπάρχει πινακίδα με το σύμβολο «Χ» στη λάθος κατεύθυνση.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Αθλοθετούνται 9 κύπελλα για τους 3 πρώτους ΑΝΤΡΕΣ, τις 3 πρώτες ΓΥΝΑΙΚΕΣ και τους 3 πρώτους ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ.  Όλοι οι δρομείς που θα τερματίσουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα με μετάλλιο. Οι συμμετέχοντες που δεν τερματίζουν θα λάβουν μόνο αναμνηστικό δίπλωμα. Το Κύπελλο "Τάσος Κιορπές" απονέμεται στον νεότερο αθλητή που θα τερματίσει πρώτος, εις μνήμην του Τάσου Κιορπέ.
Οι αθλητές που πρώτευσαν στην κατηγορία τους, στον 31ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου (τρεις πρώτοι άντρες, τρεις πρώτες γυναίκες και ο πρώτος στην κατηγορία άνω των 55 χρόνων) έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στον 32ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου δωρεάν. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση, αλλά χρειάζεται να κάνουν διαπίστευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο :
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές σε άρθρα του κανονισμού και στους όρους διεξαγωγής του αγώνα (π.χ. διαδρομή, χρόνος εκκίνησης κ.λπ.), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των αθλητών του αγώνα. Σε καμία περίπτωση ο αγώνας δεν θα αναβληθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα λόγω ανωτέρας βίας, που ξεπερνά τις δυνατότητες της οργάνωσης, το τέλος συμμετοχής ΔΕΝ επιστρέφεται.
 
ΑΡΘΡΟ 10ο :
Οι δρομείς σε όλη τη διαδρομή και στους σταθμούς θα πρέπει να συνεργάζονται με τους κριτές να υπακούουν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες τους, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και τον αποκλεισμό τους.
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :
Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται ανεπιφύλακτα, τη γνώση του αθλητή για τις δυσκολίες του αγώνα και τους τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκειά του. Ομοίως ο αθλητής με την δήλωσή του βεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι γνωρίζει καλώς την διαδρομή που ακολουθείται από την αφετηρία μέχρι και τον τερματισμό του αγώνα ως προς την μορφολογία, τις δυσκολίες και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αντικειμενικές αιτίες ή από ευθύνη του ιδίου του αθλητή. Ο αθλητής δηλώνει ότι  η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και σε τέτοιο βαθμό, που να του επιτρέπει να λάβει μέρος. Με την αίτησή του ο αθλητής αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω κινδύνους και καταστάσεις.
Ο αθλητής δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση, την εμπειρία σε ορεινό περιβάλλον και τον κατάλληλο εξοπλισμό, που θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο αθλητής οφείλει να προσέχει ιδιαίτερα στα επισφαλή σημεία της διαδρομής για την αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος.
 

Απονομή επάθλων

Οι απονομές στους πρωτεύσαντες θα γίνουν πριν τη λήξη του αγώνα, στις 14:30 μμ, στον χώρο του τερματισμού.
 
Χρήση αντιανεμικού - αδιάβροχου
Λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Ολύμπου, επιβάλλεται οι δρομείς του Μαραθωνίου να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αντιανεμικό/αδιάβροχο.
 
Δεν θα υπάρχουν πλαστικά ποτήρια στους σταθμούς τροφοδοσίας και θα πρέπει οι αθλητές να μεριμνήσουν να έχουν κατάλληλο σκεύος για τη μεταφορά των υγρών που θα παρέχονται στους σταθμούς.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου παρακαλεί θερμά τους δρομείς να μη ρίχνουν σκουπίδια μέσα στο μονοπάτι. Για τις συσκευασίες των υλικών τροφοδοσίας που θα θελήσουν να πετάξουν, υπάρχουν κάδοι στους σταθμούς καθώς και στα 50 μ. περίπου  μετά από κάθε σταθμό.