ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2018

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων
Φθινόπωρο 2018

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει σχολή αναρρίχησης βράχου αρχαρίων για το διάστημα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Η σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης αναγνωρισμένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) που τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν στις ανώτερες βαθμίδες της ορειβατικής εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ.

 

Στόχος:

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Θεωρία

1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για την ενασχόληση με την αναρρίχηση).

2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).

3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).

4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κ κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).

5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών).

6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ –εξοπλισμός.

7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς Εγκατάλειψη, τραυματισμός).

8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).

9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).

10. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα να αναρριχητικά

11.Πεδία Βράχου της Ελλάδας.

12. Ορειβατική - αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

 

Πρακτική

1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.

2. Τεχνικές Αναρρίχησης.

3. Εξοπλισμός.

4. Κόμποι.

5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη.

6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.

7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).

8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).

9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).

10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.

11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).

12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνω στηδιαδρομή).

13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).

14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).

15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία)

16.Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η πρώτη συνάντηση για την γνωριμία εκπαιδευτών-μαθητων, ανάλυση του προγράμματος και παράλληλα η κατάθεση δικαιολογητικών έχει οριστεί για την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 21.00 στα γραφεία του συλλόγου (Καρόλου Ντηλ 19, 3ος όροφος).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

1ο ΣΚ 29-30/9 ΡΕΤΖΙΚΙ

2ο ΣΚ 13-14/10 ΛΑΙΛΙΑΣ - Μ. ΒΥΡΟΣ

3ο ΣΚ 21-22/10 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4ο ΣΚ 3-4/11 ΜΕΤΕΩΡΑ

5ο 2/11 ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

 

ΘΕΩΡΙΑ

1ο 28/9

2ο 12/10

3ο 20/10

4ο 2/11

 

Τα θεωρητικά μαθήματα θα γίνονται στα γραφεία του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στις 21:00.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στον σύλλογο)

Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)

3 φωτογραφίες

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος της Σχολής είναι 310€ το άτομο (290 για τα μέλη του ΕΟΣ-Θ).

Εγραφές γίνονται δεκτές με προκαταβολή 100 ευρώ η οποία σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφετε.

 

Περιλαμβάνονται:
Τεχνικός εξοπλισμός (μποντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.)

Αμοιβές εκπαιδευτών
Πρακτικά & θεωρητικά μαθήματα
Ασφαλιστική κάλυψη
Εγγραφή στον σύλλογο , συνδρομή πενταμήνου (για τα νέα μέλη).

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός κλπ.), οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις σε τυχόν καταλύματα

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Μαρινίδης Μπάμπης, Διεθνής Οδηγός Βουνού UIAGM/IFMGA/IVBV της E.N.S.A. (Γαλλικής σχολής), Εκπαιδευτής Ορειβασίας-Αναρρίχησης- Ορειβατικού Σκι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αναρρίχησης της  ΕΟΟΑ, ανήκει στο Αυστριακό σωματείο Οδηγών Βουνού του Vorarlberg και Έλληνας Οδηγός Βουνού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο 6974335299.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον Γιάννη Κοβανίδη στο τηλ 6992817511 ή στα γραφεία του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στο τηλ. 2310266928.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που μπορεί να παρακολουθήσει τη σχολή.

Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εκπαιδευτώντης σχολής. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιουσυμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του ησυμπεριφορά του, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπόλοιπων.

 

Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθείκατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια τωνσυμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.