ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΕΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου


Αναρρίχηση Βράχου πολλών σχοινιών σε Οργανωμένο Πεδίο Aναρρίχησης Βράχου

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου για το διάστημα ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. Η σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης αναγνωρισμένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ, που τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν στις ανώτερες βαθμίδες της ορειβατικής εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ.

Στόχος:
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις
βράχου πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:
Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές περιπέτειας πολλών σχοινιών. Ειδικότερα:
Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
3. Εξοπλισμός (Βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
16. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα).
17. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Τήνος).
18. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα).
19. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).
20. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (Αναφορά στις προεκτάσεις και στη χρήση διπλού σχοινιού).
21. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).
22. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
23. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.
24. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
25. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
26. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.
27. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.
28. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση).
29. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
30. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά, με ή χωρίς φορείο).

Πρόγραμμα:
22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ Βέροια
24 ΙΟΥΝΙΟΥ Κλειστή πίστα αναρρίχησης
5-6-7 ΙΟΥΛΙΟΥ Μετέωρα
13-14-15 ΙΟΥΛΙΟΥ Ζηλνιά ή Βαράσοβα

Προϋποθέσεις:
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων
  • Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA.

Εξετάσεις εισαγωγής:
  • Επικεφαλής αναρρίχηση σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή
2. Μία Φωτογραφία του υποψηφίου.
3. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου), που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
5. Αριθμός Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
6. Φωτοτυπία Προαπαιτούμενου Διπλώματος προηγούμενης Σχολής.

Κατάθεση δικαιολογητικών και εγγραφές γίνονται δεκτές μέχρι 19 Ιουνίου

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος της Σχολής είναι 300,00 ευρώ.
Εγγραφές γίνονται δεκτές με προκαταβολή 100 ευρώ η οποία σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής : Μουγκολιάς Κώστας (Εκπαιδευτής Αναρρίχησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ))

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή στο τηλ 6974239779 ή στα γραφεία του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης στο τηλ.
2310266928.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών της σχολής. Ο υπεύθυνος της σχολής έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του η συμπεριφορά του, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπόλοιπων.

Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολή.