07/01 ΠΕΤΕΡΝΙΚ

ΠΕΤΕΡΝΙΚ

Βαθμός Δυσκολίας  : Β
Συντονιστές : Τερζίδης, Χαλάτσης, Ριγκας