1-2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΌΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ - Η ΔΡΑΣΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η ΔΡΑΣΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
++++++++++++++++++++++++++++++++


ΌΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑΣ
Πρόγραμμα: Οικογένεια και βουνό

Συντονιστές: Μπρούνης Ασ., Αλεξάνδρου Β.